Učionica

• Centar za cjeloživotno učenje Novi Marof •

Učionica

 

Navedena prostorija nalazi se u jednoj od prostorija na prvom katu Kulturnog centra „Ivan Rabuzin“, a namijenjena je različitim radionicama.
Trenutno je opremljena sa, projektorom, platnom i prijenosnim računalom te sa 10 stolova i 20 stolica, a prema potrebi može biti i prazna.