O nama

• Centar za cjeloživotno učenje Novi Marof •

Pučko otvoreno učilište Novi Marof

 

Adresa: Antuna Mihanovića 3, 42220 Novi Marof (Zgrada Kulturnog centra Ivan Rabuzin)

MB: 3325253
OIB: 92024964118
Žiro račun: HR532500091101362520

Pučko otvoreno učilište Novi Marof osnovano je 1970. godine pod nazivom Narodno sveučilište Novi Marof s ciljem pružanja građanima Grada Novog Marofa kulturne i obrazovne sadržaje.

Izgradnjom Kulturnog centra Ivan Rabuzin, čiji je osnivač Grad Novi Marof, u travnju 2011.g., Pučko otvoreno učilište Novi Marof mijenja svoje prebivalište, a svoje djelatnosti obavlja unutar Kulturnog centra Ivan Rabuzin te raspolaže suvremeno opremljenom Velikom i Malom dvoranom, uredskim i klupskim prostorima te predvorjem odn. holom.

Najvažnija djelatnost Pučkog otvorenog učilišta od 1974. do 31. 8.2014. g. bila je Osnovna glazbena škola Ivan Padovec.
Od 1. rujna 2014.g. silom zakonskih odredaba Osnovna glazbena škola Ivan Padovec izdvojena je iz sastava Pučkog otvorenog učilišta te sada djeluje kao Umjetnički odjel Osnovne škole Novi Marof.

Danas u Pučkom otvorenom učilištu djeluju kino, kazališne, izložbene i koncertne djelatnosti koje udahnjuju dušu Gradu i željno osluškuju želje građana Grada Novog Marofa. Ne smije se, naravno, ni zaobići činjenicu da je Učilište nositelj gotovo svih manifestacija i društvenih zbivanja u Novom Marofu.