Nemirni uMirovljenici (UP.04.2.1.09.0093)

• Centar za cjeloživotno učenje Novi Marof •

 

OPĆI PODACI O PROJEKTU: Nemirni uMirovljenici (referentni broj: UP. 04.2.1.09.0093) sufinancirala je Europska unija iz Europskog socijalnog fonda (Operativni program “Učinkoviti ljudski potencijali” 2014.-2020.)

ŠIFRA POZIVA ZA DOSTAVU PROJEKTNIH PRIJEDLOGA: UP.04.2.1.09

NAZIV POZIVA ZA DOSTAVU PROJEKTNIH PRIJEDLOGA: “Pridruži se – Aktivni u mirovini” Jačanje sposobnosti organizacija civilnoga društva za unaprjeđenje mogućnosti aktivnog sudjelovanja i socijalne uključenosti umirovljenika

NOSITELJ PROJEKTA: Udruga umirovljenika Novi Marof

PROJEKTNI PARTNERI: Udruga umirovljenika “Zajedno”, Centar tradicijske kulture Varaždin, Pučko otvoreno učilište Novi Marof, grad Novi Marof

UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA: 842.971,71kn (85%  ESF, 15% MRMS)

TRAJANJE PROJEKTA: listopad, 2020. – listopad, 2022.

SPECIFIČNI CILJEVI PROJEKTA: Unaprijediti kapacitete udruga umirovljenika koje djeluju na području grada Novog Marofa, grada Varaždinske Toplice i obližnjih općina za provođenje programa aktivnog starenja zasnovanih na međusektorskoj i međugeneracijskoj suradnji.
Unaprijediti kapacitete ključnih dionika koji djeluju na području grada Novog Marofa, Varaždinske Toplice i obližnjih općina za uspostavljanje modela socijalne inovacije putem kojeg se osigurava aktivno participativno sudjelovanje umirovljenika u održivom razvoju lokalnih zajednica.

CILJANE SKUPINE: 260 različitih umirovljenika iz Grada Novog Marofa sa pripadajućim ruralnim naseljima te iz obližnjih općina (Breznica, Breznički Hum, Ljubeščica i Visoko) i grada Varaždinske Toplice

AKTIVNOSTI PROJEKTA:

1. RAZVOJ I PROVEDBA LOKALNIH PROGRAMA U PODRUČJU AKTIVNOG STARENJA I POVEĆANJA KVALITETE ŽIVOTA UMIROVLJENIKA (KULTURNO-UMJETNIČKI PROGRAM: dramska radionica, plesna radionica, radionica zbor, radionica kreativnog pisanja, slušaonice Evergreen in NM; PROGRAM JAČANJA VJEŠTINA U LOKALNOJ ZAJEDNICI: kino Marof za seniore, živa knjižnica, novomarofski modni buvljak; PROGRAM CJELOŽIVOTNOG UČENJA: tečaj informatike za umirovljenike, I mi možemo koristiti e-usluge/aplikacije)

2. SOCIJALNE INOVACIJE U RADU S UMIROVLJENICIMA (senior fab lab)

3. RAZVOJ I PROVEDBA PROGRAMA MEĐUGENERACIJSKE SURADNJE (produkcija kazališne predstave, produkcija glazbenog koncerta)

Sadržaj ove objave isključiva je odgovornost Pučkog otvorenog učilišta Novi Marof.