EVERGREEN 54+ (UP.02.1.1.03.0158)

• Centar za cjeloživotno učenje Novi Marof •

 

 

OPĆI PODACI O PROJEKTU: EVERGREEN 54+ (referentni broj: UP.02.1.1.03.0158) sufinancirala je Europska unija iz Europskog socijalnog fonda (Operativni program „Učinkoviti ljudski potencijali“ 2014. – 2020.), u okviru Poziva na dodjelu bespovratnih sredstava „Umjetnost i kultura 54+“

NOSITELJ PROJEKTA: Pučko otvoreno učilište Novi Marof

PROJEKTNI PARTNERI: Grad Novi Marof

UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA: 592.539,66 HRK (85% ESF i 15% MK)

TRAJANJE PROJEKTA: 14 mjeseci (srpanj, 2018 – rujan, 2019.)

CILJ: socijalna uključenost i bolja kvaliteta života osoba 54+

SPECIFIČNI CILJEVI PROJEKTA: poboljšanje socijanih, kognitivnih, emocionalnih i kreativnih vještina; povećanje vidljivosti osoba 54+;

prepoznavanje potencijala i veće socijalne uključenosti

CILJANE SKUPINE: osobe starije od 54 godine koje imaju prebivalište u Gradu Novom Marofu (23 naselja koja administrativno spadaju u Grad Novi Marof) te u okolnim općinama

AKTIVNOSTI PROJEKTA:

1. RADIONICA PISANJA, DRAMATIZACIJE I SNIMANJE PRIČA

2. DRAMSKO-PLESNA RADIONICA

3. RADIONICA ZBOR

4. RADIONICA ORKESTAR

 

Sadržaj ove objave isključiva je odgovornost Pučkog otvorenog učilišta Novi Marof.