Cjenik

• Centar za cjeloživotno učenje Novi Marof •

Cjenik

 

PROSTOR MJERNA JEDINICA CIJENA S PDV-om 25%
VELIKA DVORANA 1 sat 250,00 HRK
MALA DVORANA 1 sat 100,00 HRK
HOL 1 sat 50,00 HRK
UČIONICA 1 sat 100,00 HRK