Cjenik

• Centar za cjeloživotno učenje Novi Marof •

CJENIK KORIŠTENJA PROSTORA  KULTURNOG CENTRA „IVAN RABUZIN“ NOVI MAROF

 • VELIKA DVORANA

Najam velike dvorane u svrhu organiziranja skupova,  seminara, tribina, konferencija, predavanja, filmskih i video-projekcija, godišnjih skupština za potrebe udruga, političkih stranaka

U cijenu najma velike dvorane uključeno je sljedeće:

 1. dvorana sa 237 sjedećih mjesta + 3 mjesta za invalide
 2. scena + scenski radnik za rukovanje opremom
 3. scenska rasvjeta (više od 3 kazališna reflektora dodatno se naplaćuje)
 4. razglas
 5. LCD projektor + DVD player
 6. projektor za projiciranje DCP formata
 7. 3 garderobe sa sanitarnim čvorom                             1 sat korištenja = 400,00kn

 

 • MALA DVORANA

Najam male dvorane u svrhu organiziranja edukacija, seminara, promocija knjiga, poslovnih sastanaka
U cijenu najma male dvorane uključeno je sljedeće:

 1. 50 sjedećih mjesta
 2. konferencijski stolovi
 3. razglas + 2 mikrofona
 4. LCD projektor + DVD player                                     1 sat korištenja = 250,00kn
 • UČIONICA

Najam učionice u svrhu organiziranja predavanja, tečajeva stranih jezika. U cijenu najma učionice uključeno je sljedeće:

 1. 30 sjedećih mjesta
 2. 10 učeničkih klupa
 3. prijenosno platno
 4. projektor
 5. laptop
 6. prezenter                                                                   1 sat korištenja = 150,00kn

 

 • HOL/ PREDVORJE                                                1 sat korištenja = 50,00kn
 • TERASA (gornja/vanjska terasa)

Najam vanjske gornje terase u svrhu organiziranja književnih večeri, prigodnih koncerata, filmskih projekcija.

                                                                                              1 sat korištenja = 200, 00kn

Cjenik vrijedi od 1.3.2020.